System zarządzania projektami .

Nowoczesny serwis korporacyjny, umożliwiający prostą i intuicyjną komunikację wewnątrz firmy. Tworzenie baz wiedzy oraz szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów znacząco podnosi efektywność pracy.

Uporządkuj pracę w Twojej firmie

Twórz i zarządzaj projektami

Wewnątrz Twojej firmy dodawaj niezliczoną ilość projektów, list zadań oraz samych zadań. Wewnątrz zadań dodawaj terminy, załączniki, czas pracy oraz opisy wyjaśniające. Masz pełny dostęp do zarządzania tymi zasobami.

Przydzielaj zadania pracownikom

Do każdego zadania możesz przypisać jedną osobę odpowiedzialną lub wiele osób. Dodatkowo system pozwala na widoczność zadań dla pracowników którzy bezpośrednio nie pracują określonych zadań, dzięki czemu wszyscy mogą być zorientowani w projekcie.

Dodawaj kroki milowe i warunkuj kolejne etapy

Ustalaj najważniejsze postępy w projekcie i warunkuj przechodzenie do kolejnych etapów skończeniem poprzednich

Wyznaczaj cele i monitoruj postępy

Monitoruj postępy

System pozwala na przypisywanie postępów procentowych w zadaniu i zmian statusów. Dzięki czemu dane zadanie może być np. w trakcie analizy, developmentu, oczekujące na deploy lub wymagające poprawek. Dodatkowo można komentować i dodawać informacje, komentarze dzięki czemu każdy uczestnik projektu widzi na jakim etapie są dane zadania.

Dokonuj zmian w trakcie

Jeśli dane zadanie lub projekt nie idzie zgodnie z planem lub jest już poza terminem, dokonaj zmiany, wstrzymania lub porzucenia danego zadania informując innych o tym co się wydarzyło i dlaczego taka decyzja została podjęta.

Widok wykresu Gantta

Wygodny sposób na przeglądanie całości projektu. Niezależnie od tego czy projekt jest tygodniowy, miesięczny czy roczny, widok diagramu Gantta zapewni Ci przejrzystość działań i kolejność zadań pokazując wykres w postaci tzn. „timeline’u”.

Bezpłatne demo

System do Zarządzania Projektami został zbudowany w taki sposób, aby umożliwiał efektywną pracę w firmach z praktycznie każdej branża i sektora gospodarki. Wszystkie firmy zmagają się z coraz większymi wyzwaniami, a jedną z największych bolączek w przedsiębiorstwach jest brak odpowiedniej komunikacji (np. brak informacji o postępach w innych działach lub w ogóle informacji o prowadzonych działaniach bądź zmianach w firmie).

Przewagą naszej platformy jest możliwość integracji naszej platformy z dowolnym systemem informatycznym, który po swojej stronie również oferują taką możliwość. Każde wdrożenie jest wykonywany pod klucz, dzięki czemu dobór funkcjonalności, parametrów jest specjalnie skrojony pod Twoją firmę.

Podsumowanie funkcjonalności

 • Tworzenie zadań i podzadań (substasks) wraz z ich opisem i załącznikami
 • Definiowanie dat realizacji projektów i poszczególnych zadań (moment rozpoczęcia i planowana data zakończenia)
 • Przypisywanie zadań do jednego lub wielu pracowników
 • Przejrzysty podgląd zadań przypisanych do projektu / danego pracownika
 • Rejestracja czasu pracy pracownika nad zadaniem
 • Przypisywanie i zmiany statusów do zadań
 • Dodawanie dowolnej ilości załączników do każdego zadania
 • Komunikacja pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadania w postaci czytelnych komentarzy przedstawionych na osi czasu
 • Kategoryzowanie zadań wg typu np. pilne, błąd krytyczny, usterka, propozycja i inne
 • Definiowanie parametrów czasów realizacji zadań w zależności od określonej kategorii zadań
 • Definiowanie budżetu czasowego projektu (określonej nieprzekraczalnej ilości godzin w projekcie)
 • Raportowanie efektywności pracowników, zadań oraz projektów

Zamów darmową prezentację systemu

Otrzymaj 25% zniżki na analizę przedwdrożeniową.